person

Ingela Eriksson

Matfors

Plats 6 på kommunfullmäktigelistan

Kontakt

Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?

Social rättvisa genomsyrar mina politiska värderingar i allt, jag vill se mer förebyggande insatser och fler riktade insatser för att minska mäns våld mot kvinnor.