person

Martin Jägesten

Skönsberg

Plats 8 på kommunfullmäktigelistan

Kontakt

Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?

Utjämning mellan utsatta och etablerade områden. Kommunen och framför allt skola, ska jobba kompensatoriskt samt öka tillgängligheten  till frilufts- och motionsanläggningar, särskilt för personer med funktionsnedsättningar.