• Hem
  • Förtroendevalda...
Persongalleri

Förtroendevalda

Niklas Evaldsson

Sundsvall ordförande kultur och fritidsnämnden, ersättare kommunstyrelsen , ledamot kommunfullmäktige

Klara Hedin

Sundsvall Ersättare kultur och fritidsnämnden, ersättare barn och utbildningsnämnden

Vänsterpartiets Logotyp

Martin Jägesten

Sundsvall Ledamot kommunfullmäktige, ledamot vård och omsorgsnämnden

Erfan Kakahani

Sundsvall Ledamot kommunstyrelsen, vice ordförande individ och arbetsmarknadsnämnden

Isabell Mixter

Sundsvall Ersättare kommunfullmäktige, gruppledare, ersättare kommunstyrelsen , ledamot barn och utbildningsnämnden

Vänsterpartiets Logotyp

Kim Ottosson

Sundsvall Ledamot kommunfullmäktige, ledamot stadsbyggnadsnämnden , ersättare Lantmäterinämnden , ledamot NTF, ledamot Stadsbacken AB