person

Hans Wiklund

Nacksta

Plats 5 på kommunfullmäktigelistan

Kontakt

Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?

En likvärdig skola med förutsättningar att klara av sitt kompensatoriska uppdrag ligger mig varmt om hjärtat. Jag tycker även att demokratifrågor är otroligt viktiga.