person

Niklas Evaldsson

Sundsvall

Plats 1 på fullmäktigelistan

Kontakt

Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?

Att minska skillnaderna i levnadsvillkor är viktigt och därför är skolan, kultur och fritid samt bostadsfrågorna de viktigaste lokala frågorna.  Alla ska ha samma förutsättningar till en bra utbildning oavsett bakgrund. Där är vi inte idag eftersom skolan är segregerad och finansieringsmodellen bidrar till att öka klyftorna ytterligare. Alla barn ska ha rätt till en rik fritid oavsett föräldrarnas ekonomiska resurser. Därför är fritidsgårdar och gratis aktiviteter för alla barn viktiga.  En av satsningarna som jag är stolt över är Tornhuset där vi har samlat verksamheterna för äldre ungdomar. Det kommer bli en plats för kreativitet och ett häftigt ställe att träffa sina kompisar. Bostad är en mänsklig rättighet, men idag bor många familjer rätt trångt. Jag vill att det ska byggas fler bostäder och att kommunen tar ett större ansvar för att de är hållbara och billiga.