person

Klara Hedin

Sundsvall

Plats 2 på kommunfullmäktigelistan

Kontakt

Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?

För mig är vänsterpartiet främst ideologiskt rätt, att alla ska ha goda och likvärdiga möjligheter att få ta del av samhället. Med olika förutsättningar krävs olika insatser.  Samt att klimatperspektivet behöver genomsyra all politik är alltid högt prioriterade frågor för mig.