• Hem
  • Vänsterpartiet ...
artikel

Vänsterpartiet stödjer tågstrejken

Många tåg står stilla i Skåne, sedan fackförbundet Seko tagit ut personal på bolaget Veolia i strejk för att protestera mot att anställda först sagts upp och sedan uppmanats att söka om sina jobb, men till sämre villkor, med tim- eller deltidsanställning.
Vänsterpartiet i Sundsvall stödjer fullt ut de anställda och Seko. Veolia ska inte få rätt att låta de anställda betala en dålig upphandling med försämrade arbetsvillkor.
Dessutom, konflikten gäller inte bara de anställda vid Veolia. Strejken är viktig för alla anställda i tågbranschen och även andra branscher där otrygga anställningar blir allt vanligare. Det handlar om rätten till heltid och en lön att kunna leva på.
Nu får det vara nog!
Vänsterpartiet protesterar mot att konkurrensen i järnvägsbranschen har lett till otrygga anställningar överlag, som ett sätt för företagen att spara på kostnaderna.
Avregleringen av järnvägen håller på att leda till en ohållbar situation. Samtidigt med att anställda ges ovärdiga anställningar drabbas resenärer av otryggt resande. Godsföretag vågar inte satsa på tåget. Tåg blir försenade eller inställda, pga nedriven kontaktledning eller urspårningar. Det är inte acceptabelt.
Vi noterar med glädje det stora stödet till de anställda vid Veolia och till Sekos agerande.
Vi noterar också att 70 procent av svenskarna, liksom Vänsterpartiet, vill ha ett återförstatligande av järnvägen. Ett sådant spårbyte i järnvägspolitiken skulle vara till glädje för trafiken och miljön, liksom för anställda och resenärer.
Vänsterpartiet i Sundsvall genom
Karin Gustafsson, ordförande
Åke Johansson, fackligt ansvarig

Kopiera länk