person

Robin Westerlund

Granloholm

Plats 10 på kommunfullmäktigelistan

Kontakt

Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?

Garantera likvärdig skola för alla elever, mer resurser till kvinnojourer och överlag  ett krafttag mot mäns våld mot kvinnor samt en välfungerande missbruksvård