• Hem
  • Överbeläggninga...
artikel

Överbeläggningar på Sundsvalls Sjukhus, hur länge ska det få fortsätta?

Insändare:

Platsbristen på Sundsvalls sjukhus får till följd att svårt sjuka patienter skickas hem, ibland med katastrofala följder. Så har det varit år efter år. Hur kan man komma till rätta med problemet? Finns det någon lösning?

I senaste numret av Läkartidningen kan vi läsa att Sundsvall Sjukhus ligger kvar på andra plats vad det gäller utdömda viten för arbetsmiljöbrister = överbeläggningar.  Fortfarande är Sundsvall  näst sämst i Sverige. 1 miljon (motsvarar 2½ sköterskelön/år) skall betalas ut, förra året var det 3 miljoner (7½ sköterska).  Istället för att åtgärda överbeläggningarna överklagar  Sundsvalls sjukhus domarna. Förutom allvarliga patientskador vet vi att överbeläggningarna orsakar dålig arbetsmiljö. Ändå fortsätter överbeläggningarna. Vi går nu mot sommar och därmed ytterligare minskningar av vårdpersonal och vårdplatser.

Förslag till långsiktig hållbar lösning är att inrätta lokal och statlig stimulans; landstinget kan premiera kliniker som inte har överbeläggningar. Staten kan ge ”vårdplatsmiljard”; ett system där staten belönar sjukhusen som minskar överbeläggningarna mest. Då skulle Sundvalls Sjukhus med dessa belöningssystem tjäna näst mest i Sverige samt inte behöva betala in dryga viten. Pengarna skulle istället gå till ökad personaltäthet och fler vårdplaster.

Den kortsiktiga lösningen är förstås att Sundsvalls Sjukhus inrättar fler vårdplatser med tillhörande vårdpersonal. Sverige har minst andel vårdplatser i Västvärlden (OECD) med  2,7 platser per 1000 inv. Medeltalet i  Europa är 4,9 platser /1000 inv. Vi vet också genom SKL undersökningar (Sveriges Kommuner och Landsting) att 85 % befolkningen är villig att betala mer i skatt för sjukvård. Hur länge skall landstingspolitikerna ducka för dessa fakta?

Kenneth Challis

Kopiera länk