• Hem
  • Förtroendevalda...
Persongalleri

Förtroendevalda

Ingela Eriksson

Sundsvall Ersättare kommunfullmäktige, ersättare individ och arbetsmarknadsnämnden

Niklas Evaldsson

Sundsvall Ledamot kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen, ordförande kultur- och fritidsnämnden

Klara Hedin

Sundsvall Gruppledare, ledamot kommunfullmäktige, ledamot kommunstyrelsen, ordförande överförmyndarnämnden

Vänsterpartiets Logotyp

Martin Jägesten

Sundsvall Ersättare kommunfullmäktige, vice ordförande Mitthem AB, ledamot REKO AB, ledamot Torsboda Industrial Park

Erfan Kakahani

Sundsvall Ledamot kommunfullmäktige, vice ordförande individ och arbetsmarknadsnämnden

Vänsterpartiets Logotyp

Daniel Karling

Sundsvall Ledamot stadsbyggnadsnämnden, ledamot NTF Västernorrland, ersättare lantmäterinämnden

Vänsterpartiets Logotyp

Kim Ottosson

Sundsvall Ledamot Stadsbacken AB, ledamot Sundsvall Oljehamn och Sundsvall Hamn, ledmot arvodeskommitén

Hans Wiklund

Sundsvall Ledamot kommunfullmäktige, ledamot barn- och utbildningsnämnden, ledamot Sundsvall Energi AB