• Hem
  • Så ska Sundsval...
artikel

Så ska Sundsvalls landsbygd stärkas

Under 2015 har Sundsvalls kommun tillsammans med föreningar, företag och medborgare tagit fram ett landsbygdsprogram med syfte att skapa fler jobb och göra det mer attraktivt att bo på landsbygden. Nu kan du som medborgare tycka till om förslaget som är ute på remiss fram till den 28 mars.  
Landsbygdsprogrammet har tagits fram genom att 15 dialogmöten genomförts med stor uppslutning runt om i hela kommunen. Företag och offentliga aktörera har också varit med och format det förslag som nu är ute på remiss. Mellan den 1 februari och den 28 mars kan alla som vill tycka till om förslaget.
I förslaget pekas 9 serviceorter ut och en karta över vilka delar som betecknas som landsort presenteras. Landsbygdsprogrammet gör en fördjupning inom följande områden.
·         Näringsliv
·         Natur och frilufsliv
·         Ideella föreningar
·         Bostäder, vägar och kollektivtrafik
·         Bredbandsförsörjning
·         Kommunens serviceorter
– Landsbygdsfrågor ligger oss varmt om hjärtat och vi hoppas och tror att gensvaret från kommer att bli stort. De möten som vi genomförde under hösten kännetecknades av energi, många bra tankar och goda idéer. Framtidstron är stark säger Bodil Hansson (S) kommunstyrelsens vice ordförande hoppas nu att många Sundsvallsbor kommer engagera sig i att tycka till om förslaget.
– Att landsbygdsfrågorna blir viktigare och viktigare råder det ingen tvekan om. Oavsett om det handlar om infrastruktur-, näringslivs-, eller servicefrågor så finns i många fall ett landsbygdsperspektiv att ta hänsyn till. Kommunens verksamheter är mångfacetterade och även om landsbygdsprogrammet till stor del är heltäckande så berörs inte samtliga områden som har kopplingar till landsbygden. Det är en medveten avgränsning för att sätta fokus på de mest prioriterade frågorna. Säger Magnus Braxenholm utredare på Sundsvalls kommun
– Vi har väntat i många år på ett nytt landsbygdsprogram som tydliggör kommunens ambitioner. Allmänhetens synpunkter och inspel på remissen till det nya landsbygdsprogrammet är därför mycket viktiga för oss när vi nu ska ta fram det slutgiltiga programmet, säger Hans Forsberg (C), ordförande för Infrastruktur- och serviceutskottet.
Hur gör jag för att göra min röst hörd?
Enklast är att besvara formuläret på sundsvall.se/landsbygdsprogrammet, där finns all information som du behöver veta för att kunna besvara remissen. Det går även bra att mejla till:[email protected] eller skicka ett brev till Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4, 851 85 Sundsvall. Alla bibliotek tillhandahåller blädderexemplar, personalen hjälper till om finns frågor kring remissförfarandet.
Kopiera länk