• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Styrelsen i Sundsvall

email: [email protected]

Klara Hedin, ordförande


Erfan Kakahani, vice ordförande
Thomas Jäärf, kassör
Johanna Fahlberg, ledamot
Karin Gustavsson, ledamot
Martin Jägesten, Ersättare

Valberedning
Jenny Karlstein, Kim Ottosson och Hans Bergstedt

Revisorer
Ronny Fröwall och Åke Johansson

Kommunpolitiska uppdrag
Kommunfullmäktige:

Niklas Evaldsson Ledamot
Ann Modin Ledamot
Åke Johansson Ledamot
Kim Ottosson Ledamot
Hicham El-Kathib Ledamot
Karin Gustavsson Ledamot
Martin Jägesten Ersättare
Isabell Mixter Ersättare och Gruppledare
Olle Granath Ersättare

Kommunstyrelsen:
Erfan Kakahani, ledamot
Isabell Mixter, ersättare
Niklas Evaldsson, ersättare

Finans- och näringslivsutskottet: 
Niklas Evaldsson, ledamot
Isabell Mixter, ersättare

Plan- och utvecklingsutskottet:
Isabell Mixter, ledamot
Erfan Kakahani, ersättare

Infrastruktur- och utvecklingsutskottet:
Isabell Mixter, ledamot
Niklas Evaldsson, ersättare

Personalutskottet:
Isabell Mixter, vice ordförande

Vård- och omsorgsnämnden:
Martin Jägesten, ledamot
Robin Westerlund, Ersättare

Barn- och utbildningsnämnden:
Anders Fagerblom, ledamot
Isabell Mixter, ersättare

Stadsbyggnadsnämnden:
Kim G Ottosson, ledamot
Hicham Elkahtib, ersättare

Lantmäterinämnden:
Kim G Ottosson, ersättare

NTF:
Kim G Ottosson, ledamot

Individ- och arbetsmarknadsnämnden:
Erfan Kakahani, Vice ordförande
Ann Modin, ersättare

Miljönämnden:
Åke Johansson, ledamot
Karin Gustavsson, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden:
Niklas Evaldsson, ordförande
Klara Hedin, ersättare

Överförmyndarnämnden:
Emelie Bergström, ersättare

Valnämnden:
Ronny Fröwall, ledamot
Ulrika Sedlund, ersättare

Arvodeskommittén:
Kim G Ottosson, ledamot

Gode män i tätortsförhållanden:
Kim G Ottosson, ledamot

Räddningstjänstförbundet:
Hicham Elkahtib, ersättare

Kommunrevisionen:
Thomas Jäärf, ledamot

Kommunala bolag

Stadsbacken AB:
Kim G Ottosson, ledamot

Mitthem AB:
Hicham Elkahtib, vice ordförande

Sundsvalls Energi AB:
Åke Johansson, ledamot

Korsta oljelager AB:
Åke Johansson, ersättare

Sundsvalls Oljehamn AB:
Ann Modin, ledamot

Sundsvalls Hamn AB:
Ann Modin, ledamot

Sundsvalls Logistikpark AB:
Martin Jägesten, ledamot

REKO AB:
Martin Jägesten, ledamot

Kopiera länk