• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Styrelsen i Sundsvall

email: [email protected]

Karin Gustafsson, ordförande
Thomas Jäärf, kassör
Martin Jägesten, ledamot
Ulrika Sedlund, ledamot
Ann Modin, ledamot
Erfan Kakahani, ledamot
Stina Öberg, ersättare

Isabell Mixter och Hicham Elkahtib – valberedning
Ronny Fröwall och Åke Johansson – revisorer

Representanter från Expeditionen, Kommunen, Landstinget, Riksdagen, Ung Vänster och Valberedningen är ständigt adjungerade.

Kommunalpolitiska uppdrag

Kommunfullmäktige:

Christiane Rüdiger Ledamot
Niklas Evaldsson Ledamot
Jenny Karlstein Ledamot
Hans Zetterkvist Ledamot och gruppledare
Ann Modin Ledamot
Åke Johansson Ledamot
Kim Ottosson Ersättare
Hicham El-Kathib Ersättare
Karin Gustavsson Ersättare

Kommunstyrelsen:

Christiane Rüdiger, ledamot
Hans Zetterkvist, ersättare
Niklas Evaldsson, ersättare

Finans- och näringslivsutskottet: 
Hans Zetterkvist, ledamot
Niklas Evaldsson, ersättare

Plan- och utvecklingsutskottet: 

Hans Zetterkvist, ledamot
Christiane Rüdiger, ersättare

Infrastruktur- och utvecklingsutskottet: 

Hans Zetterkvist, ledamot
Niklas Evaldsson, ersättare

Personalutskottet: 

Hans Zetterkvist, vice ordförande

Socialnämnden/Vård- och omsorgsnämnden: 

Martin Jägesten, ledamot
Ann Modin, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden: 

Jenny Karlstein, ledamot
Isabell Mixter, ersättare

Stadsbyggnadsnämnden: 

Kim G Ottosson, ledamot
Hicham Elkahtib, ersättare

Lantmäterinämnden: 

Kim G Ottosson, ersättare

NTF: 

Kim G Ottosson, ledamot

Navi/Individ- och arbetsmarknadsnämnden: 

Christiane Rüdiger, ordförande
Conny Pedersén, ersättare

Miljönämnden: 

Åke Johansson, ledamot
Stina Öberg, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden: 

Niklas Evaldsson, ordförande
Erfan Kakahani, ersättare

Överförmyndarnämnden: 

Conny Pedersén, ersättare

Valnämnden: 

Ronny Fröwall, ledamot
Ulrika Sedlund, ersättare

Arvodeskommittén: 

Kim G Ottosson, ledamot

Gode män i tätortsförhållanden: 

Kim G Ottosson, ledamot

Ägarråd samordningsförbundet: 

Christiane Rüdiger, ledamot

Räddningstjänstförbundet: 

Hicham Elktahtib, ersättare

Kommunrevisionen: 

Thomas Jäärf, ledamot

Kommunala bolag

Stadsbacken AB: 

Kim G Ottosson, ledamot

Mitthem AB: 

Hicham Elkahtib, vice ordförande

Sundsvalls Energi AB: 

Åke Johansson, ledamot

Korsta oljelager AB: 

Åke Johansson, ersättare

Sundsvalls Oljehamn AB: 

Ann Modin, ledamot

Sundsvalls Hamn AB: 

Ann Modin, ledamot

Sundsvalls Logistikpark AB: 

Hans Zetterkvist, ledamot

REKO AB: 

Martin Jägesten, ledamot

Kopiera länk