• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Styrelsen i Sundsvall

email: [email protected]

Emelie Eriksson, ordförande
Erfan Kakahani, vice ordförande
Thomas Jäärf, kassör
Martin Jägesten, ledamot
Karin Gustavsson, ledamot
Lena Svedin, ledamot
Klara Hedin, ledamot

Valberedning
Jenny Karlstein, Kim Ottosson och Hicham Elkahtib 

Revisorer
Ronny Fröwall och Åke Johansson

Kommunpolitiska uppdrag
Kommunfullmäktige:

Christiane Rüdiger Ledamot
Niklas Evaldsson Ledamot
Jenny Karlstein Ledamot
Ann Modin Ledamot
Åke Johansson Ledamot
Kim Ottosson Ledamot
Hicham El-Kathib Ersättare
Karin Gustavsson Ersättare
Martin Jägesten Ersättare
Isabell Mixter Gruppledare

Kommunstyrelsen:
Christiane Rüdiger, ledamot
Isabell Mixter, ersättare
Niklas Evaldsson, ersättare

Finans- och näringslivsutskottet: 
Niklas Evaldsson, ledamot
Isabell Mixter, ersättare

Plan- och utvecklingsutskottet:
Isabell Mixter, ledamot
Christiane Rüdiger, ersättare

Infrastruktur- och utvecklingsutskottet:
Isabell Mixter, ledamot
Niklas Evaldsson, ersättare

Personalutskottet:
Isabell Mixter, vice ordförande

Vård- och omsorgsnämnden:
Martin Jägesten, ledamot
Sirwan Monsouri, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden:
Anders Fagerblom, ledamot
Isabell Mixter, ersättare

Stadsbyggnadsnämnden:
Kim G Ottosson, ledamot
Hicham Elkahtib, ersättare

Lantmäterinämnden:
Kim G Ottosson, ersättare

NTF:
Kim G Ottosson, ledamot

Individ- och arbetsmarknadsnämnden:
Christiane Rüdiger, ordförande
Ann Modin, ersättare

Miljönämnden:
Åke Johansson, ledamot
Stina Öberg, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden:
Niklas Evaldsson, ordförande
Erfan Kakahani, ersättare

Överförmyndarnämnden:
Emelie Eriksson, ersättare

Valnämnden:
Ronny Fröwall, ledamot
Ulrika Sedlund, ersättare

Arvodeskommittén:
Kim G Ottosson, ledamot

Gode män i tätortsförhållanden:
Kim G Ottosson, ledamot

Ägarråd samordningsförbundet:
Christiane Rüdiger, ledamot

Räddningstjänstförbundet:
Hicham Elktahtib, ersättare

Kommunrevisionen:
Thomas Jäärf, ledamot

Kommunala bolag

Stadsbacken AB:
Kim G Ottosson, ledamot

Mitthem AB:
Hicham Elkahtib, vice ordförande

Sundsvalls Energi AB:
Åke Johansson, ledamot

Korsta oljelager AB:
Åke Johansson, ersättare

Sundsvalls Oljehamn AB:
Ann Modin, ledamot

Sundsvalls Hamn AB:
Ann Modin, ledamot

Sundsvalls Logistikpark AB:
Martin Jägesten, ledamot

REKO AB:
Martin Jägesten, ledamot

Kopiera länk