• Hem
  • Företrädare
sida

Företrädare

Styrelsen i Sundsvall

Karin Gustavsson, Ordförande

Thomas Järff, Kassör

Jenny Karlstein

Martin Jägesten

Ulrika Sedlund

Paulina Jonsson

Representanter från Expeditionen, Kommunen, Landstinget, Riksdagen, Ung Vänster och Valberedningen är ständigt adjungerade.

Valberedning:  Isabell Mixter och Kim G Ottosson

Revisorer: Isabell Mixter

 

Kommunalpolitiska uppdrag:

Kommunfullmäktige:

  • Christiane Rüdiger, ledamot

  • Hans Zetterkvist, ledamot (Gruppledare)

  • Hicham Elkahtib, ledamot
  • Elisabet Finnè, ledamot

  • Åke Johansson, ersättare

  • Vakant

Kommunstyrelsen:

  • Christiane Rüdiger, ledamot

  • Hans Zetterkvist, ersättare

  • Isabell Mixter, ersättare

Utskott till KS:

FINU:       Hans Zetterkvist, ledamot

PLU:          Isabell Mixter, ledamot

INSU:       Hans Zetterkvist, ledamot

                   Christiane Rüdiger, ersättare

Övriga nämnder:

Ordförande i NAVI (Nämnden för arb.marknad, vuxenutb. och integration): Christiane Rüdiger

Vice ordförande i Kultur o Fritidsnämnden: Hicham Elkahtib

Vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden: Åke Johansson

Vice ordförande i Barn o Utbildningsnämnden: Hans Zetterkvist

Vice ordförande i Personalnämnden: Niklas Evaldsson

Ledamot Socialnämnden: Niklas Evaldsson

Ersättare i Socialnämnden: Martin Jägesten

Ersättare i Miljönämnden: Hicham Elkahtib

Ledamot i Kommunrevisionen: Thomas Järff

Bolag:

Stadsbacken: Marcus Hjort (ledamot)

MittSverige Vatten och Avfall: Kim Ottosson (ordförande)

Sundsvalls Energi: Kim Ottosson (ledamot)

– som följd även Sundsvalls Elnät

Mitthem: Martin Jägesten (ledamot)

Näringslivsbolaget: Isabell Mixter (ledamot)

Landstingskommunala uppdrag:

Hans Zetterkvist, MittNordenKommittén ledamot

Kopiera länk