Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

Vänsterpartiet satsar på personalen

Idag protesterar Kommunal mot den dåliga arbetsmiljön som Sundsvalls kommun har inom framförallt äldreomsorgen. Det är dålig bemanning, delade turer och dålig arbetsmiljö som är de största problemen, enligt Kommunalarbetaren. Det är inte bara äldreomsorgens personal som drabbats av detta. Det gäller i lika hög grad andra personalgrupper som t.ex. socialsekreterarna som har en oerhörd arbetsbörda idag. Vänsterpartiet har sett hur personalens situation har försämrats under de senaste årens organisationsförändringar, sparkrav och privatiseringar. Därför har vi också i vårt budgetförslag lagt in sammanlagt 15 miljoner kronor extra varje år som ska användas till arbetsmiljöåtgärder, förebyggande arbete och självstyrande grupper. –...