• Hem
  • Vinstjakten mås...
artikel

Vinstjakten måste stoppas

I en replik till företagarorganisationerna menar företrädare för Vänsterpartiet att vinstintresset inte hör hemma i välfärden.

http://sundsvall.etc.se/debatt/vinstjakten-maste-stoppas

http://sundsvall.etc.se/debatt/dags-att-sta-upp-foretagandets-villkor

Debattskribenterna, som representerar flera stora företagarorganisationer, beklagar sig över att det invecklade förslaget från välfärdsutredningen inte kommer lämna någon möjlighet för aktieägarna att tjäna pengar på välfärden. Vänsterpartiet å andra sidan anser att skattepengarna ska gå till det som de är avsedda för. Och det är någonstans där som skiljelinjen mellan Vänsterpartiet och vinstlobbyn ligger.

Vänsterpartiet delar utredningens grundläggande problembeskrivning.  Den offentligt finansierade välfärden är en ”låtsasmarknad” där såväl pris som syfte med de beställda tjänsterna redan är fastlagda. Det gör att marknader på dessa områden inte fungerar som på andra marknader där köpare och säljare kommer överens om ett pris för en vara eller en tjänst.

Utredningen konstaterar att det är svårt att hindra ett vinstuttag eftersom bolagen hela tiden hittar på nya, påhittiga sätt att, inom lagens råmärken, undkomma lagens intention. Det handlar om luftbolag, räntesnurror och annat tekniskt som bara har ett enda syfte: att öka vinstuttaget för aktieägarna.

För att förhindra att nya, kreativa idéer fortsatt dränerar välfärden på viktiga resurser har utredningen tagit fram ett förslag som endast ser till de direkta kostnader och intäkter som finns i verksamheterna. Därmed försvinner möjligheten till räntesnurror och andra bokföringstekniska trix.

Det är inte förvånande att vinstlobbyn ser negativt på det. På samma sätt kan ingen förvåna sig över att Vänsterpartiet sätter välfärden i första hand. De bolag som sätter vinstsyfte i första hand bör kanske ägna sig åt andra verksamheter. Vinstintresset är inte någon bra drivkraft inom skola, vård eller omsorg. Faktum är att nuvarande system strider mot intentionerna i lagstiftningen i till exempel Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt lag ska vård ges efter behov och inte efter betalningsförmåga, skolan är obligatorisk för alla – även för de som marknaden kanske inte anser ”lönsam” – och kommuner och landsting har ett ansvar för den offentliga verksamheten medan bolagen kan lägga ner en verksamhet som inte är tillräckligt lönsam.

Vi är många som ser positivt på Välfärdsutredningens förslag om vinstbegränsning i välfärden och det är viktigt att regeringen får reda på vad medborgarna anser. Därför vill vi uppmana alla som vill stoppa vinstjakten att lämna ett remissvar på utredningen.

Förslagsvis genom http://www.opinonsverket.se där alla lätt kan gå in och skriva sitt eget remissvar till regeringen (dock senast fredagen den 24 februari). Cirka 70 procent av svenska folket håller med Vänsterpartiet om att vinstintresset inte hör hemma i välfärden. Vi hoppas att det kommer synas i regeringens förslag till beslut.

Kopiera länk