• Hem
  • Vänsterpartiet ...
artikel

Vänsterpartiet kräver höjd sjukersättning och en översyn av beräkningsgrunderna inför höstbudgeten

Hundratusentals människor får sjukersättning varje år. Trots detta har lite gjorts för att förbättra deras livsvillkor. Detta hör inte hemma i den svenska modellen. Vänsterpartiet vill därför meddela att en förbättring av sjukersättningen kommer att bli de första kraven inför de stundande budgetförhandlingarna med regeringen i höst.

– Vår ingång kommer vara att sjukersättningen ska höjas och att beräkningsgrunderna ska ses över och ändras. Vem som helst av oss kan drabbas av dåliga skeenden i livet. Då är det viktigt att man kan lita på att skyddsnäten håller säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

En möjlig finansiering är en nedtrappning av jobbskatteavdragen för de som tjänar över 40 000 sek per månad.

–Vi ser att hundratusentals personer har sjukersättningen som enda inkomst. Nivån är för låg för att man ska kunna leva ett värdigt liv. Ingen blir friskare av fattigdom. Vi kan inte tänka oss något annat än att en Socialdemokratisk ledd regering kommer vilja införa dessa satsningar för att utjämna inkomstklyftorna, säger Ulla Andersson.

Kopiera länk