• Hem
  • Som säkert inge...
artikel

Som säkert ingen har undgått så finns det en stark konflikt kring landstingspolitiken internt i distriktet.

Detta har hanterats kontinuerligt av distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen hade ett möte 160228 och antog då ett uttalande som följer här under:

Vi vill att Vänsterpartiet ska vara ett parti med högt i tak med stora politiska ambitioner. Vi har större mål än att bara förändra i det lilla, vi vill se ett annat samhälle. För att nå sådana högtflygande mål, måste vi vara många. Vi har inga stora ekonomiska resurser utan behöver istället vara många för att driva vår politik.

Vårt verktyg är vår organisation, och här kan vi se ett problem med hur det fungerar internt. Vi behöver ha former för en intern diskussion med högt i tak och ändå kunna  fortsätta jobba tillsammans för våra politiska mål. Där har distriktsstyrelsen påbörjat ett arbete med bland annat förslag på stadgar för landstingsgruppen.

Distriktsstyrelsen ser att det inte är förenligt med stadgarna för valda landstingsledamöter att inte delta i landstingsgruppen. Däremot vill vi lösa den uppkomna situationen, vi vill att landstingsgruppen ska kunna återförenas. Hur vi kommer framåt i den processen kommer partiet centralt hjälpa oss med. Det är inte ett problem att man har olika politiska åsikter men man måste kunna enas som parti under organiserade former.

Framåt ser vi också att det vore positivt att fortsätta arbeta med vår organisation i alla våra partiföreningar och i distriktet som helhet för att komma starkare ur den här situationen.

På sikt har vi också möjlighet att se detta som en möjlighet, att bygga vår organisation starkare och bättre, för att kunna driva mer politik.

Istället för den schism som mångt och mycket förekommer i partiet kring sjukvården skulle vi också vilja att vi lyfter och arbetar mer med politiska frågor nu, frågor kring förbättrade arbetsförhållanden, satsningar på primärvården och utökad kollektivtrafik. Distriktsstyrelsen och landstingsgruppen kommer tillsammans att arbeta för detta framöver.

 
För distriktsstyrelsen
Martin Neldén
ordförande
Kopiera länk