Artiklar

Bra samarbete ger färre brott på krogen

Vi vill ge en eloge till Sundsvalls krögare för viljan till samverkan i bland annat utvecklingsfrågor och avståndstagande mot droger. De flesta krögarna är mycket väl medvetna om skyddslagsstiftningen och har stor förståelse för lagstiftarens avsikt med alkohollagen. Det skriver Börje Bergström, Annicka Burman och Jan-Erik Lindblom.    Enligt moderaterna är man inom krogbranschen missnöjda med de alkoholpolitiska riktlinjer man följer i Sundsvalls kommun (12/10). Riktlinjer som så sent som i mars 2006 förändrades. Dessutom kräver man avsteg från alkohollagstiftningen eller möjligen en lagändring. Vi i majoritetsgruppen i individ- och familjeutskottet upplever att vi har en bra dialog och ett...

Lokal regeringsförklaring

Denna lokala regeringsförklaring är det övergripande mål- och strategidokument som, tillsammans med kommunens Mål och resursplan, ska vara styrande för den kommunala verksamheten under fyra år. Kommunfullmäktige i Sundsvall fastställde regeringsförklaringen vid sitt sammanträde den 27 november 2006. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa att Lokal regeringsförklaring för Sundsvall 2007-2010, som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljö partiet de gröna utarbetat, gäller som ett övergripande mål- och strategidokument under mandatperioden och att de delar som avser år 2007-2009 ses som ett komplement till den Mål och resursplan som fastställs i och med beslut i detta ärende.   Inledande vision Sundsvall präglas av optimism och...