• Hem
  • Extrapengar för...
artikel

Extrapengar förstärker arbetet med barn och unga

Barn och unga

Regeringen har meddelat att man, i en överenskommelse med Vänsterpartiet, satsar 250 Mkr per år under 2016-2019 för att förstärka bemanningen inom socialtjänsten. För Sundsvalls del kan det innebära 2,5 Mkr per år.

Satsningen ska gå till stärkt bemanning och kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. I första hand handlar det om fler handläggare, men pengarna kan även användas till arbetsledande och administrativ personal.

– Jag är väldigt stolt att det tack vare Vänsterpartiet äntligen satsas på de mest utsatta och resurssvaga grupperna i samhället och inte på de redan rika och högavlönade säger Niklas Evaldsson, ledamot i socialnämnden.

– Möjligheten att hjälpa barn som riskerar att fara illa är samtidigt en framgångsfaktor för att de barnen ska lyckas i skolan. Det är ett bra exempel på en framtidsinvestering tycker jag. Därför är det här en bra prioritering där både skolan och socialtjänsten kommer att ha glädje av pengarna – men framför allt ungdomarna, säger Hans Zetterkvist, vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden.

Under 2016 kommer kommunerna få extrapengar som är tänkt att gå till stöd och handledning för ny personal. Särskild vikt har regeringen lagt vid kompetenshöjning för att på ett bra sätt ta emot ensamkommande barn.

Niklas Evaldsson, ledamot Socialnämnden

Hans Zetterkvist, vice ordförande barn- och utbildningsnämnden

Länk till Regeringens pressmeddelande: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/starka-den-sociala-barn–och-ungdomsvarden/

Kopiera länk