• Hem
  • En besparing so...
artikel

En besparing som investerar i framtiden!

Vi har en vision för skolans framtid i Sundsvall. Vi behöver skapa förutsättningar för skolorna att utveckla sina egna idéer. Den professionella pedagogiska staben är avgörande för en bättre skola.

Ett skolområde i Sundsvall har växt ur kostymen – Höglunda/Montessori. Man skulle kunna bygga ut och bygga nytt för att tillgodose lokalbehoven där. Som tur är har kommunen lokalmässiga resurser inom området.

Höglunda/Montessori skolområde har under många år varit trångbodda och tvingats leva med diverse nödlösningar. Vi tror att fungerande lösningar redan finns. Det gäller bara att sätta pusselbitarna i rätt ordning och på rätt plats för att få rätt helhetsbild. Lyckligtvis så finns i det här skolområdet många pedagogiska, organisatoriska och folkhälsofrämjande idéer.

S:t Olof har lyckats som ”modellskola”, där hela skolan tillsammans har forskat på sin egen verksamhet. Det har lett till att alla inblandade; elever, föräldrar och personal, på ett framgångsrikt sätt kunnat utveckla sin skola och förbättrat resultaten. På Södermalms och S:t Olofsskolan finns även en väl förankrad önskan om att öka barnens fysiska aktivitet som en del i den pedagogiska processen. Den modell som de vill genomföra, Bunkeflomodellen, har pågått länge och har bevisade positiva hälso- och inlärningsresultat.

Barn- och utbildningsnämnden har nu goda möjligheter att lösa lokalfrågan på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Detta genom att SFI flyttar från sina lokaler i Nacksta.

Kommunens bostadsbolag Mitthem har redan fått ett ökat uppdrag att satsa socialt. Det innebär att bostadsområdet är idealiskt att förbättra de redan påbörjade processerna som finns i skolområdet.

Genom att öppna en ny skola i de tidigare SFI-lokalerna skapar vi förutsättningar för alla dessa idéer att förverkligas. Mitthem får ett uppdrag att tillsammans med pedagoger och skolledare skapa en miljö som, likt Bunkeflomodellen, främjar barns önskan till hopp, lek och äventyr.

Stadsbyggnadsmässigt kan vi också se att stadens expansion kommer att knyta ihop Nacksta och Sidsjöområdet på ett naturligt sätt. Möjligheten att återinföra idén att skolan ska ligga mitt i byn och vara för alla barn är en tanke som på ett tydligt sätt framfördes av de flesta partier vid den senaste fullmäktigedebatten om skolan.

Vår förhoppning är att den här lösningen, och andra idéer som får utrymme i våra skolor, ger den skola vi vill att Sundsvalls elever skall ha.

Hans Zetterkvist (V)

Vice ordförande BoU

Kopiera länk