Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

Extrapengar förstärker arbetet med barn och unga

Regeringen har meddelat att man, i en överenskommelse med Vänsterpartiet, satsar 250 Mkr per år under 2016-2019 för att förstärka bemanningen inom socialtjänsten. För Sundsvalls del kan det innebära 2,5 Mkr per år. Satsningen ska gå till stärkt bemanning och kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. I första hand handlar det om fler handläggare, men pengarna kan även användas till arbetsledande och administrativ personal. – Jag är väldigt stolt att det tack vare Vänsterpartiet äntligen satsas på de mest utsatta och resurssvaga grupperna i samhället och inte på de redan rika och högavlönade säger Niklas Evaldsson, ledamot i socialnämnden....