Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

Här är den skrivning som ordföranden i Barn och Utbildningsnämnden Annelie Luthman (FP) stoppade igår!

I tre år har Sundsvalls utbildningspolitik styrts av Koalitionen för Sundsvall. Senaste ranking från Svenska Lärarförbundet placerar kommunen på plats 275 av 290 kommuner. Utan att vilja hävda att rankingar ska styra skolans verksamhet kan vi inte annat än konstatera en djup besvikelse för de undermåliga resultaten som presenteras. En stor anledning för de dåliga resultaten kan vi spåra tillbaka till en mycket stark, nästan religiös tro, på skolan som en marknad. Nya aktörer har bjudits in och mot Fullmäktiges beslut har koalitionen backat upp nya ansökningar, inklusive etablering av en ny skola, där vi över partigränser varit överens om...