Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

ÅRSMÖTE 2013-03-09

Årsmöte Vänsterpartiet Sundsvall Lördag 9 Mars kl: 13.00 – 16.00 Partilokalen Storgatan 56   Nomineringar till vår styrelse och Distriktsstyrelsen mottages av Valberedningens, sammankallande, Hans Zetterkvist, på mail: [email protected] eller tel: 070-608 17 97. Deadline för nominering  fredag 1/3. Motioner skall inkommas senast 1/3 till mail: [email protected] eller till adress: Vänsterpartiet Sundsvall, Storgatan 56, 852 30 Sundsvall   Rösträtt på årsmötet har endast partiföreningens medlemmar. Årsmötet beslutar om yttrande- och förslagsrätt för inbjudna gäster.   DAGORDNING §  1. Mötets öppnande §  2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande §  3. Fastställande av röstlängd §  4. Dag- och arbetsordning §  5. Val av:...