Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

(S) och (V) satsar på den kommunala skolan

Foto: Joao Pinheiro I Socialdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma förslag till Mål och resursplan för Barn- och Utbildningsnämnden 2013 satsar man tydligt på den kommunala skolans utveckling. Flera områden med syfte att hjälpa de elever som behöver extra resurser får ökat anslag medan utgifter sparas på lokalhyror och intäkter ökar med en högre ambition på den kommunala skolan att öka sitt elevantal.

Översiktsplanering 2021

Kulturmagasinet OBS! Det är INSTÄLLT! Torsdag den 18 oktober… Kontakta receptionen om det finns andra alternativ… Övergripande mål med den nya översiktsplanen är att: Arbeta strategiskt för en hållbar utveckling och tillväxt. Ge en tydlig bild av hur den byggda miljön bör utvecklas i stora drag. Riktlinjer för användning av olika mark- och vattenområden ska vara uppdaterade. Visa vilka värden vi vill bevara i kommunen. Samla olika delar av kommunens översiktsplanering och göra den aktuell. Samverka med andra myndigheter och omgivande kommuner för att skapa en positiv utveckling i regionen. Broschyr: Idéer inför ÖversIktsplan sundsvall 2021

2700 nya jobb i Västernorrland med Vänsterpartiets budget

Vänsterpartiets budget innehåller satsningar som ger 2700 nya jobb i Västernorrlands län. Regeringens politik har lett till att långtidsarbetslösheten i länet har ökat med 56 procent sedan 2006, visar nya siffror. –        Arbetslösheten är ett jättestort problem i Västernorrland, inte minst den skenande långtidsarbetslösheten. Vår ambition är att skapa nya jobb inom bland annat kommuner och landsting, samt viktiga infrastruktursatsningar som utbyggd järnväg, säger Thomas Lundberg, distriktsordförande för Vänsterpartiet i Västernorrland. Regeringen saknar politik för nya jobb. Istället för investeringar sänker de bolagsskatten vilket gynnar storbolagen och bankernas ägare. Regeringen prioriterar stödja bankerna som bidragit till krisen framför arbete till...

Björn Elmbrant

Journalisten och författaren Björn Elmbrant berättar om Eurokrisens dramatiska konsekvenser utifrån sin nya bok: Det skulle ju bli så bra. Lördag 13 oktober kL. 14.00 på Kårhuset Köpmangatan 15 Arrangörer: Kulturföreningen Tidsspegeln, ABF, Folket i Bild, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkrörelsen Nej till EU.