Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

(V)i ber inte om LOV!

Den 1 oktober kommer LOV (lagen om valfrihet) att träda i kraft i Sundsvall. Äntligen ska vi få möjlighet att välja! Äntligen ska vi få minskade kostnader, säger Sundsvalls borgerliga koalition. Men vad är det egentligen som händer när privata företag ger sig in i välfärdsbranschen? Plötsligt blir gemensamma åtaganden som skola och omsorg, handelsvaror och affärsidéer. Det som händer är att samhället förlorar. Vi förlorar direkt och konkret i två steg. Dels när våra gemensamma ­resurser går till vinst i stället för välfärd. Sedan när företag­en, med smarta bok­föringstricks, struntar i att ­betala skatt på vinsten. Vi tror på...

Hopp om en bättre värld!!

FRAMTIDSVECKAN 17-23 September Syftet med Framtidsveckan är att skapa mötesplatser och forum där framtidsfrågor, omställningsarbete, sysselsättning, demokrati, energi, miljö och klimatet står i centrum. Vi vill också öka medvetenheten och synliggöra de resurser som finns i vårt område genom att visa på positiva lokala exempel av omställningsarbete. Vi i Vänsterpartiet deltar naturligtvis:

Vad är feminism?!

Något bara för modiga eller?? Ursprungligen ett nedsättande ord; feminist var en person som inte anpassat sitt beteende till de förhärskande könskonventionerna. Ordet lanserades som benämning på kvinnosakskamp vid den internationella kvinnokonferensen i Paris 1892. Det avsåg då framför allt lika rättigheter, inte minst i ekonomiskt hänseende. I Sverige fick kvinnorna rösträtt 1919 och idag har kvinnor alla formella rättigheter, vi är ett jämställt land. Trots det visar statistik att vi har stora löneskillnader för män och kvinnor och att det fortfarande är så att det är flest män som sitter på poster med stort inflytande. Att arbeta med feminism...