Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

Gaddafi – rätt man att anförtro asylsökanden?

Läser om EU:s avtal med diktatorn Gaddafi som till ett pris av 60 miljoner euro hjälper EU att hålla borta “illegala immigranter från EU”. Eller på ren svenska: en diktator som konsekvent bryter mot mänskliga rättigheter ser till att asylsökande inte når Europa. Påminner mig om förra veckans överläggningar i utskottet med Billström om återtagandeavtal med Turkiet. Även här anger regeringen att det inte finns problem förknippade med att ingå avtal med ett land som inte ratificerat FN:s flyktingkonvention. Liknande återtagandeavtal mellan EU och Kina ska ingås. Kina – en regim som konsekvent avrättar, fängslar och torterar sina medborgare. Regeringen...

En obildad flickas fundering

Det verkar inte spela någon roll vad jag har för betyg, vilka kurser jag gått, vilka KY-poäng eller universitetspoäng jag tillförskansar mig, polletten ramlar ändå inte ner. Jag kan förstå att man talar om någon allsmäktig i ett samfund, Gud, Allah eller kanske Jehova. Jag är en av allt färre som fortsätter gynna Svenska kyrkan, det står jag för och har väl mina skäl men min tro den finns på människan och våra gemensamma krafter. Vi vet, genom erfarenhet att tiden anammar trender och religionen har aldrig gått omärkt förbi, därför är jag verkligen angelägen att komma på vad som...

Röster för att (V) ska lyfta miljöfrågorna

CH Hermansson i Flamman: ”Makt och miljö viktigast för vänstern” http://www.flamman.se/ch-hermansson-makt-och-miljo-viktigast-for-vanstern Vilmer Andersen (partistyrelsen) i Vänsterpress: ”Miljöfrågorna är allas ansvar – eller ingens?” http://www.vansterpartiet.se/images/stories/media/dokument/vansterpress/2011/Vnsterpress_1-2011_1.pdf Jens Holm och Jonas Sjöstedt i tidskriften Arena om hur Vänsterpartiet ska kunna utvecklas, inte minst på miljöområdet. http://www.tidskriftenarena.se/text/2011/02/sjostedt-holm Tips från: Jan-Erik Lindblom (V) i Sundsvall

Förbjud förvar av barn

Regeringens Förvarsutredning har idag kommit med sitt slutbetänkande. Vänsterpartiets flyktingpolitiska talesperson Christina Höj Larsen kommenterar: – Idag sker förvarstagande alldeles för godtyckligt. Vänsterpartiet välkomnar därför förslagen från utredningen som går i riktning mot en ökad rättssäkerhet, t.ex. genom förslaget om obligatorisk domstolsprövning, och det som handlar om begränsningar i möjligheten att placera förvarstagna i häkten och polisarrester. Men det är inte tillräckligt. Vi kräver att förvarstagande endast ska kunna ske under en på förväg begränsad tid till max tre månader och ett totalförbud mot förvarstagande av barn, säger Christina Höj Larsen. – Att frihetsberöva en människa är i sig en...

En långtidsutredning utan jämställdhetsperspektiv

Var på förmiddagens utfrågning kring långtidsutredningen och ställde en fråga om avsaknaden av jämställdhetsperspektiv i utredningen. Frågan löd: “Män och kvinnor har olika förutsättningar på arbetsmarknaden. Vi ser nu att sysselsättningsgraden inte ökar i samma takt för kvinnor som för män. Andelen kvinnor med deltidsarbete ökar och andelen deltidsarbetande är högre bland yngre kvinnor än bland äldre kvinnor. Det får bl a konsekvenser för möjligheterna till försörjning bland ensamstående kvinnor med barn. Ändå lyser just jämställdhetsaspekterna med sin frånvara i stora delar av utredningen. Bör man inte i framtiden integrera jämställdhetsperspektivet i utredningar om arbetsmarknadens funktionssätt? Detta för att verkligen...

Våga vägra nyspråk.

Nya ord med oklar betydelse börjar dyka upp i den offentliga debatten. Egentligen inget nytt, den som läst Orwells “1984” kommer säkert ihåg nyord som; Krig är Fred, Slaveri är Frihet och Okunnighet är styrka. Och börjar nyspråket ta plats igen. Vårdval har varit på tapeten ett tag. Den som exempelvis behöver hemtjänst ska då kunna välja utförare. Det låter ju fantastiskt och nog tolkar man det som om den som behöver hjälp med städning eller duschning ska kunna välja om Pelle, Lisa eller Torsten ska komma. Men så är det inte, det är inte dom som gör jobbet som...

Informationsmöte med VSF

10/2 besöker Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet och Bore Sköld från Vänsterns Studentförbund Mittuniversitetet och berättar mer om partiet Studentförbundet. Tid: 12.00 Sal: L210 Alla intresserade är välkomna – att lyssna och ställa frågor!

Borgerliga oppositionspolitiker i alliansen?

Senaste tiden har företrädare för borgerligheten gått ut och kritiserat den egna utförsäkringspolitiken på sjukförsäkringsområdet. Först ut var centern, nu senast kristdemokraterna. Med bekymrat rynkade pannor träder företrädarna fram och talar om de brister i försäkringen som sjuka, utförsäkrade och politisk oppostion har skrikit sig hesa om sedan de föreslogs. -Hela syftet med försäkringen är att man ska känna en ekonomisk trygghet när man är för sjuk för att arbeta. Samtidigt måste man få hjälp och stöd att komma tillbaka om man har en arbetsförmåga. Om vi inte lever upp till det har vi inte levt upp till det sjukförsäkringen...