Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

Vår Valplattform för Landstingsvalet

Hälsa är en mänsklig rättighet, ingen handelsvara! Vänsterpartiet slår vakt om en offentligt driven och skattefinansierad vård. * En demokratisk styrning av vården i kombination med öppenhet och insyn är bästa sättet att garantera att de svårast sjuka får rätt till vård. * Jämlikhet och lika rättigheter är grunden för den vård som ska erbjudas alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder och ekonomisk situation. * De med störst behov av vård och behandling ska ha företräde. Folkhälsa Vi i Vänsterpartiet vet, att ett jämlikt samhälle är en grundförutsättning för en god folkhälsa. Omfattande forskning understödjer dessutom detta....

ALLIANSEN MED BYXORNA NERE!

Gruppledarna för de fyra allianspartierna i Sundsvall har den 10/7 i ST svarat på en insändare från majoritetsföreträdare – Claes Stockhaus (V), Cathrine Edström (S) och Mari Anne Andersson (MP) – i Service- och Tekniknämnden. De beskyller dessa för en bedrövlig beskrivning av vad alliansen presenterat när det gäller satsningar på drift och underhåll av gång- och cykelvägar (GC-vägar) samt alliansförslaget om en ny rondell i Sidsjö. De påstår att de tre majoritetsföreträdarna inte begriper budgetprocessen! Man tar sig för pannan. Snarare är det så att alliansen antingen gjort en dunderblunder eller så mörkar man medvetet för väljarna i hopp...