Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

Medlemsmöte 3 februari

Vänsterpartiet Sundsvall kallar till medlemsmöte Vi möts på partiexpeditionen onsdagen 3 februari 18.30. Delar av landstingsgruppen kommer att delta så att vi får höra hela bakgrundshistorien. Information om nomineringar till kommunfullmäktigelistan kommande mandatperiod står också på dagordningen.

Vänstern och landstinget

Utvecklingen i samhället idag känns kanske inte så optimistiskt som vi önskar. Det stora nederlaget för det rådande finansiella systemet verkar blåsa förbi utan synbara politiska förbättringar i sikte. På miljömötet i Köpenhamn, som skulle sätta ytterligare press på producenter och oss konsumenter av alla varor och tjänster i världen, där uteblev de konkreta resultaten.