Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

Alla ska ha samma makt att utforma sitt eget liv – oavsett kön

”Ett jämlikt och jämställt samhälle är en förutsättning för en god livsmiljö för alla”. Så står det i majoritetens gemensamma Mål- och resursplan. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra hela den kommunala verksamheten och på alla nivåer. Vi i den politiska majoriteten har därför tagit fram en tydlig planering för det arbetet. I ett första skede ska kunskapen när det gäller jämställdhet öka hos de förtroendevalda. Alla som sitter i Sundsvalls Kommunfullmäktige och i nämnder och även tjänstemän har bjudits in till seminarier och arrangemang med jämställdhet och allas lika värde i centrum. Bland andra har Berit Åås föreläst om härskarteknikerna. Frågor om...

Det ville de inte skriva om dock

Det kan inte vara lätt för allmänheten dessa dagar att få en bra bild av vad som sker med kommunal verksamhet I Sundsvall. En del tar naturligtvis på sig en kritisk min och funderar på syfte och innehåll och vem som skriver vad i en tidning men många hinner inte dyka djupare i varför man säger en viss sak utan tror att det är relativt opartiskt. Att granska makten är en av flera viktiga uppgifter som en journalist har och kanske den som kräver mest moral och etik av en tidning. När det gäller den dyra konsulten för att ta...