Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

Fullmäktige september

Hej, måndag den 28 september är det budgetdebatt i Sundsvalls kommuns fullmäktige. Du kan följa den live på din dator om du går in på www.sundsvall.se och klickar på länken för Web-tv från fullmäktige. Skicka gärna ett SMS till mig och säg din mening om debatten mobil: 070 19 16 195 I övrigt så har vi 10 dagars remisstid på oss att tycka till om att tillhöra ett Stornorrland. Vad säger ni ska vi i Norrland vara som en enda stor familj? Hej igen från Kim G Ottosson  

Fokus på barn och unga

En sund och ansvarsfull ekonomisk hushållning i svåra tider är en central inställning för den politiska majoriteten när de idag lägger sitt budgetförslag på finansutskottet. Det är en nödvändighet att lindra effekterna av den ekonomiska krisen och samtidigt säkerställa en god ekonomi och god kommunal service även i framtiden. Vi strävar stenhårt mot det absoluta målet att bibehålla kvaliteten i alla verksamheter.  Vi tänker fortsätta satsningen på ett förebyggande arbete och tidiga insatser. Därför lägger vi sammanlagt 13 miljoner kronor till barn och ungdomar i de områden där behoven är som störst. Givet det ekonomiska läget frigör vi 30 miljoner...

Jan Hammarlund minns Hjördis Schymberg

På Fotomuseet pågår en utställning om Näktergalen från Alnön – min gamla sånglärarinna, Hjördis Schymberg. Den är nu förlängd fram till 31 september, och jag kommer att få ge en liten konsert i samarrangemang mellan Fotomuseet, Schymbergsstiftelsen och Föreningen Sågverksfolket på Alnö. Hjördis pappa var sågverksarbetare och skomakare, hennes mamma sömmerska,  och hon hade fyra systrar. De fick börja musicera redan i Gustafsbergs Barnorkester under ledning av Henrik Samuelsson och turnerade både i Sverige och Norge. Och Hjördis kunde så småningom spara ihop till ett piano, som kördes på kälke  över isen en vinter till Alnön. Hjördis blev så småningom...

Vår politiska vilja

Majoritetens politiska viljeinriktning i de kommunala verksamheterna kommer att presenteras på Finansutskottet den 8 september. Vill ni ha ”Mål och och resursplan 2010” går det bra att kontakta (V):s politiska sekreterare Ingela Högdahl så mailas eller skickas materialet ut efter Finansutskottets möte, 8 september. Mailadress: [email protected], mobiltelefon: 073 270 73 22. Vänsterpartiet kämpar som alltid för ökad rättvisa, tolerans och jämställdhet i samhället. Hälsningar Kim G Ottosson