Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

Förskolan

Kommunfullmäktige i Sundsvall har röstat nej till införande av vårdnadsbidrag. Vi väljer att bygga ut barnomsorgen för alla, istället för ett vårdnadsbidrag för väldigt få. En ersättning på endast 3000 kronor i månaden gör att det är ett fåtal som kan nyttja vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidragets konstruktion gör det dessutom mycket kostsamt för kommunerna, så kostsamt att även många borgerligt styrda kommuner avstår från att införa det.    Grunden till ett tryggt och utvecklande liv läggs i barnåren. Därför väljer majoriteten, S-V-MP, i Sundsvall att prioritera förskolan. Vi har lyckats minska barngrupperna med i genomsnitt snart ett barn per avdelning  Det tycker...

Sverigedemokraterna måste förklara sig

En av de viktigaste uppgifterna för en folkvald kommunpolitiker är att föreslå hur skattepengarna ska fördelas. I Sundsvall heter denna fördelning Mål- och Resursplan (MRP). Sverigedemokraterna (SD) har mandat i kommunfullmäktigeoch de har lämnat ett eget MRP-förslag för innevarande år. I sitt förslag pekar man på att de vill spara 34.5 miljoner kronor på "neddragning på integrationsanslag". Hela det anslaget är dock på bara 1 miljon kronor.  Sverigedemokraterna bygger alltså sin MRP på helt fel siffror, kanske på grund av sin okunnighet. Kommunallagen tillåter inte att vi frågar ut Sverigedemokraterna i fullmäktige. Vi vill därför via tidningen få ett besked från...

Därför vill vi inte ha fler friskolor

Fem nya ansökningar om att få starta fristående grundskolor har kommit till Sundsvalls kommun. Alla tre majoritetspartierna i Barn- och Utbildningsnämnden var eniga yttrandet till Skolverket om att vi har nått taket när det gäller skoletableringar i Sundsvall. Anledningarna till detta är flera, men framför allt behöver elever och personal i Sundsvalls skolor långsiktighet och arbetsro. Oppositionen valde att reservera sig mot detta i nämnden  Skolverket vill att kommunen beaktar konsekvenserna för eleverna i samtliga kommunens skolor vid nyetableringar av fristående skolor. Med tanke på det vikande elevunderlaget ifrågasätter vi också om det är realistiskt att tro att alla platser...

Vi satsar på en barnomsorg för alla i stället

Vi inom Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gick till val på en utbyggd barnomsorg för alla samt minskade barngrupper i förskolan. Sedan valet har vi öppnat 46 nya förskoleavdelningar i Sundsvall. Vi har minskat barngruppernas storlek med 0,8 barn per avdelning. Detta är viktiga åtgärder som gynnar alla barn och en viktig satsning på det generella välfärdssystemet.  Vårdnadsbidraget på 3000 kronor i månaden kan väldigt få familjer nyttja. Som så mycket annat från den borgerliga regeringen är det en reform som gynnar de med redan god ekonomi. Förslaget riskerar att cementera de könsroller vi Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister arbetar för att...