Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

DET KONSERVATIVA MANIFESTET

Joakim Frieberg temaredaktör för Pockettidningen R 2-3/07 ”Vet hut” – om barn. ungdomar och demokrati”. Jämlikhet är flum! Demokrati är flum! Det daltas för mycket med den typen av pisshumanism och utgör ett hot mot samhällets grundvalar och högre mål – att dana inre karaktär mot lättja och behovstillfredsställelse hos den enskilde liksom att lägga grunden för ekonomisk tillväxt. Människan föds ond! Människan föds lat! Därför måste hon uppfostras till att bli god! Därför måste hon uppfostras till pliktkänsla och arbetsmoral! För det krävs disciplin Och disciplin förutsätter över-och-underordning. Ty: “Disciplin är känslan den underordnade känner inför sin överordnade” Därför...