Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

En enig nämnd föreslår nedläggningar av flera grundskolor

Idag har den kommunala grundskolan höga lokalkostnader eftersom den inte anpassats till de befolkningsförändringar som skett och etableringen av fristående skolor. Sedan 2003 har den kommunala grundskolan tappat 1300 elever. Om några år kan den ha förlorat så mycket som var femte elev. Vi vill utveckla skolan och ge lärarna möjlighet att ge bättre stöd till eleverna och öka måluppfyllelsen. Vi vill också stärka den kommunala skolans konkurrenskraft.    Därför kommer barn- och utbildningsnämnden under de närmsta åren att fokusera på: – Lägre lokalkostnader (Resurser där de behövs) – Metodutveckling och kompetensutveckling – Språk och matematik – Flickors och pojkars...

Bra samarbete ger färre brott på krogen

Vi vill ge en eloge till Sundsvalls krögare för viljan till samverkan i bland annat utvecklingsfrågor och avståndstagande mot droger. De flesta krögarna är mycket väl medvetna om skyddslagsstiftningen och har stor förståelse för lagstiftarens avsikt med alkohollagen. Det skriver Börje Bergström, Annicka Burman och Jan-Erik Lindblom.    Enligt moderaterna är man inom krogbranschen missnöjda med de alkoholpolitiska riktlinjer man följer i Sundsvalls kommun (12/10). Riktlinjer som så sent som i mars 2006 förändrades. Dessutom kräver man avsteg från alkohollagstiftningen eller möjligen en lagändring. Vi i majoritetsgruppen i individ- och familjeutskottet upplever att vi har en bra dialog och ett...