Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Sundsvall

Lokal regeringsförklaring

Denna lokala regeringsförklaring är det övergripande mål- och strategidokument som, tillsammans med kommunens Mål och resursplan, ska vara styrande för den kommunala verksamheten under fyra år. Kommunfullmäktige i Sundsvall fastställde regeringsförklaringen vid sitt sammanträde den 27 november 2006. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa att Lokal regeringsförklaring för Sundsvall 2007-2010, som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljö partiet de gröna utarbetat, gäller som ett övergripande mål- och strategidokument under mandatperioden och att de delar som avser år 2007-2009 ses som ett komplement till den Mål och resursplan som fastställs i och med beslut i detta ärende.   Inledande vision Sundsvall präglas av optimism och...