• Hem
  • 10 miljarder kr...
artikel

10 miljarder kronor till landsting och kommuner!

Vi krävde tio miljarder till välfärden i budgetförhandlingarna med regeringen och nu är det klart att det blir en permanent välfärdssatsning om tio miljarder extra till landsting och kommuner. Vänsterpartiet har tidigare fått igenom bra budgetsatsningar så som gratis läkemedel för barn och höjt underhållsstöd. I vårens budgetförhandlingar gick vi ut hårdare och krävde något större. En permanent ambitionshöjning för vården, skolan och annan välfärd.

Under de åtta åren med borglig regering försvann skatteintäkter om 140 miljarder kronor från statskassan. Mellan 2007 och 2014 minskade de generella statsbidragen, justerat för regleringar mellan skatteunderlag och generella bidrag, i fasta priser med en halv miljard. Det har tyvärr lämnat flera stora hål i Sveriges välfärd som nu måste täppas till.

Vi är mycket nöjda över att kunna leda Sverige i en riktning mot ett nytt samhällsbygge. De tio vänstermiljarderna skapar nya jobb i hela landet och gör det möjligt att anställa 25 000 personer ytterligare i välfärden. Det betyder fler undersköterskor, fler socialsekreterare, fler lärare, fler sjuksköterskor och fler inom andra viktiga yrkesgrupper i välfärden. Det kommer göra det möjligt att förbättra kvaliteten på välfärden och förbättra arbetsmiljön för de som jobbar i välfärden. Pengarna kommer öka välfärdens möjligheter att klara de påfrestningar som en snabbt ökande befolkning innebär. Tillsammans bygger vi nu samhället starkare för framtiden.

Citat:

Satsningen ger landstinget möjlighet att öka kvalitén inom hälso- och sjukvården samtidigt som utrymmet att göra nödvändiga satsningar på personalen ökar.- Lars Gunnar Hultin, Gruppledare Vänsterpartiet Landstinget Västernorrland

Barnen är det viktigaste vi har. Med ökade resurser kan vi satsa på att höja kvalitéten på våra skolor genom att bland annat anställa mer personal. – Göran Wåhlstedt, vice ordf. Bildningsnämnden Örnsköldsviks kommun.

Det finns ett stort behov av mer resurser för att säkerställa och utveckla vår välfärd. Därför är tillskottet välkommet – Lennart Johansson, vice ordf. Bistånds- arbetsmarknads- och sociala servicenämnden Kramfors kommun

Välfärden måste få kosta pengar och det är bra att regeringen inser det. Nu kan vi satsa för att bygga upp ett bättre Sverige – Krister Håkansson, ordf. Barn- och utbildningsnämnden Timrå kommun.

Kopiera länk